358. srečanje

Datum: 10.11.1986
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 17
Naslov: Razčlemba spontanega govora govorcev tujih jezikov
Predavatelj: dr. Tomas Varadi