359. srečanje

Datum: 17.11.1986
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 14
Naslov: Modifikacija in transpozicija v besedotvorju, ti. večanje pomenske in ali skladenjske uporabnosti slovarskih morfemov
Predavatelj: prof. dr. Zoran Žiletič