360. srečanje

Datum: 24.11.1986
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 26
Naslov: Wittgensteinova filozofija jezikovnih iger
Predavatelj: prof. dr. Andrej Ule