363. srečanje

Datum: 22.12.1986
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 33
Naslov: Angleški razširjeni časi in njihovi prevodni ustrezniki v slovenščini
Predavatelj: dr. Mira Pihler