364. srečanje

Datum: 05.01.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 22
Naslov: J. N. Primic in njegovi nazori o normiranju skupnega slovenskega knjižnega jezika
Predavatelj: prof. dr. Martina Orožen (Filozofska fakulteta, Univerza v ljubljani, Slovenija)