365. srečanje

Datum: 12.01.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 41
Naslov: Vezivnost v besedilu ‒ pot do novega pogleda na zgradbo jezika
Predavatelj: dr. Andrej Bekeš (Iskra-Delta)
Povzetek: a. Dosedanje obravnavanje vezivnosti (chesion); b. Primer: vezivnost v japonščini (rezultati parafrazne ankete); c. Vezivnost s stališča sporočevalca; č. Vezivnost s stališča prejemnika: statični in dinamični model; d. Zaključek: paradigmatična enotnost vezil in sintagmatična stohastičnost sporočila.