366. srečanje

Datum: 16.02.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 22
Naslov: Vezivnost v besedilu ‒ pot do novega pogleda na zgradbo jezika
Predavatelj: dr. Andrej Bekeš (Iskra-Delta, Slovenija)