369. srečanje

Datum: 09.03.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 29
Naslov: O oziralnosti oziralnih odvisnikov
Predavatelj: doc. dr. Dora Maček (Univerza v Zagrebu, Hrvaška)