37. srečanje

Datum: 07.11.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 14
Naslov: Problematika slovanskega stavka
Predavatelj: dr. Breda Pogorelec