371. srečanje

Datum: 23.03.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 18
Naslov: Romanske prvine v slovenskih krajevnih imenih okoli Karavank
Predavatelj: prof. dr. Heinz-Dieter Pohl (Univerza v Celovcu, Avstrija)