374. srečanje

Datum: 13.04.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 16
Naslov: Delo pri Slovenskem lingvističnem atlasu
Predavatelj: v. razisk. sodel. Francka Benedik (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija)