376. srečanje

Datum: 04.05.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 32
Naslov: K zgodovini slovenskega jezikoslovja v štiristo letih
Predavatelj: prof. dr. Jože Toporišič (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)