38. srečanje

Datum: 21.11.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 22
Naslov: (Elementaren) uvod v transformacijsko generativno slovnico
Predavatelj: asist. Janez Orešnik