381. srečanje

Datum: 12.10.1987
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 29
Naslov: Nekateri problemi pri računalniški obdelavi slovenščine
Predavatelj: dr. Peter Tancig (Inštitut Jožef Stefan, Slovenija)