384. srečanje

Datum: 02.11.1987
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 34
Naslov: O povedi kot največji skladenjski enoti; doc. dr. Aleksandra Derganc (FF): Poved v rabi ruskega jezikoslovja
Predavatelj: prof. dr. Janez Orešnik (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija )