385. srečanje

Datum: 09.11.1987
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 19
Naslov: Pomenoslovna razčlemba angleškega in nemškega glagolskega sestava
Predavatelj: dr. Gertraud Havranek (Univerza v Celovcu, Avstrija)