389. srečanje

Datum: 14.12.1987
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 24
Naslov: Ramovšovi korespondenti
Predavatelj: prof. dr. Franc Jakopin (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija)