39. srečanje

Datum: 05.12.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 19
Naslov: Pogovor o prihodnjem razvoju jezikovnih smeri na filoloških oddelkih na FF (uvodna beseda asist. Janez Orešnik)