390. srečanje

Datum: 21.12.1987
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 13
Naslov: Koroški govori v Dravski dolini, na severnem Pohorju in v dravskem obmejnem hribovju
Predavatelj: doc. dr. Zinka Zorko (Predagoška fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija)