392. srečanje

Datum: 11.01.1988
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 46
Naslov: Ob prevodu Bohoričeve slovnice
Predavatelj: prof. dr. Jože Toporišič