4. srečanje

Datum: 16.03.1964
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Stilska vrednost slovenskih veznikov
Predavatelj: dr. Jože Toporišič