40. srečanje

Datum: 12.12.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 10
Naslov: Zgodovinski razvoj futuralnih in modalnih gramatičnih oblik v knjižni slovenščini od 16. do 19. stoletja
Predavatelj: dr. Martina Orožen