401. srečanje

Datum: 09.05.1988
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 10
Naslov: Ob izidu predavateljevih knjižnih publikacij: »Makedonske medicinske bukve iz 19.st«, Skopje 1985, »Vikorija Pop Stefanija« 1-2, Ohrid in Struga 1987
Predavatelj: izr. prof. dr. Dragi Stefanija (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)