42. srečanje

Datum: 09.01.1967
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Papiamento in sranan tongo: primerjava dveh kreolskih jezikov
Predavatelj: tov. Vlado Jagodic