428. srečanje

Datum: 29.05.1989
Vabi: dr. Janez Orešnik
Naslov: Ob izidu knjige: Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk
Predavatelj: doc. dr. Ada Vidovič Muha