45. srečanje

Datum: 13.03.1967
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 9
Naslov: Esperanto in problem mednarodnega jezika
Predavatelj: lektor Janez Zor