48. srečanje

Datum: 24.04.1967
Vabi: Janez Orešnik, tajnik
Število udeležencev: 11
Naslov: Novi pogledi na slovenski glagol
Predavatelj: dr. Jože Toporišič