49. srečanje

Datum: 15.05.1967
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 11
Naslov: O stilu in jeziku ruskih prevodov novel Miška Kranjca
Predavatelj: ruski lektor tov. Radion Jakovenko