5. srečanje

Datum: 30.03.1964
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Kritičen razgovor o poskusnem snopiču Slovarja slovenskega knjižnega jezika