51. srečanje

Datum: 16.10.1967
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 13
Naslov: Poročilo o letošnjem praškem kongresu fonetikov
Predavatelj: dr. Jože Toporišič