52. srečanje

Datum: 30.10.1967
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 8
Naslov: Poročilo o jezikovni raziskavi na Koprskem (italjanski govori v Piranu, Izoli, Kopru)
Predavatelj: doc. dr. Mitja Skubic