55. srečanje

Datum: 11.12.1967
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 12
Naslov: (Elementaren) uvod v transformacijsko generativno slovnico: še o subkategorizaciji (nadaljevanje)
Predavatelj: asist. Janez Orešnik