56. srečanje

Datum: 18.12.1967
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 14
Naslov: (Elementaren) uvod v transformacijsko generativno slovnico; še o subkategorizaciji (nadaljevanje)
Predavatelj: asist. Janez Orešnik