59. srečanje

Datum: 11.03.1968
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Splošno metodološki vidik formalizacije
Predavatelj: asist. France Jerman