6. srečanje

Datum: 06.04.1964
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Nadaljevanje kritičnega razgovora o poskusnem snopiču Slovarja slovenskega knjižnega jezika