62. srečanje

Datum: 22.04.1968
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 13
Naslov: Nekaj osnovnih problemov logične sintakse
Predavatelj: asist. France Jerman