63. srečanje

Datum: 14.10.1968
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 22
Naslov: O delu in življenju profesorja Karla Oštirja (sestanek posvečen osemdesetletnici prof. Karla Oštirja)
Predavatelj: prof. France Bezlaj