65. srečanje

Datum: 11.11.1968
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 13
Naslov: Poročilo o 10. kongresu romanistov l. 1968 v Bukarešti
Predavatelj: dr. Mitja Skubic