66. srečanje

Datum: 25.11.1968
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 19
Naslov: Kako jezikoslovje »razlaga« jezikovne pojave
Predavatelj: dr. Janez Orešnik