662. srečanje

Datum: 29.03.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 8
Naslov: Glagolski način japonskih in slovenskih glagolov iz osnovnega besedišča
Predavatelj: mag. Chikako Shigemori Bučar