665. srečanje

Datum: 03.05.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 33
Naslov: Kraško-vipavsko-briške škržade spet v SP, kjer so že bili (F. Levec, 1899)
Predavatelj: dr. Milko Matičetov, znanstveni svetnik v pokoju (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija)