669. srečanje

Datum: 31.05.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 32
Naslov: Skladenjske zgradbe s SE v slovenščini
Predavatelj: Tatjana Marvin, prof. angl. j. s knjiž.