676. srečanje

Datum: 06.12.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 37
Naslov: Možnosti in ovire za feminizacijo samostalnikov v francoščini
Predavatelj: izr. prof. dr. Vladimir Pogačnik (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)