68. srečanje

Datum: 23.12.1968
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Razprava o jezikoslovnem delu slavističnega kongresa v Pragi (nadaljevanje)
Predavatelj: dr. Breda Pogorelec