681. srečanje

Datum: 06.03.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 39
Naslov: Kontrakcija v slovanskih jezikih
Predavatelj: prof. dr. Alenka Šivic - Dular