682. srečanje

Datum: 13.03.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 9
Naslov: Strategija "zatrjevanja" pri govorcih japonščine kot materinega jezika
Predavatelj: asist. mag. Megumi Moshino