685. srečanje

Datum: 03.04.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 16
Naslov: Zapisovanje japonščine v latinici
Predavatelj: asist. mag. Kristina Hmeljak Sangawa