692. srečanje

Datum: 06.11.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 38
Naslov: Ob 4. izdaji Slovenske slovnice
Predavatelj: akad. prof. dr. Jože Toporišič