695. srečanje

Datum: 27.11.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 25
Naslov: Italijanske likovno-jezikovne šale in raba "glagolskih časov"
Predavatelj: prof. dr. Tjaša Miklič