70. srečanje

Datum: 24.02.1969
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Indoevropsko -eu- praslovansko -u- ali -ju-
Predavatelj: prof. France Bezlaj